info@dtet.gov.lk

+94 112 421 580

படிப்பை மீண்டும் தொடங்குங்கள்

படிப்பை மீண்டும் தொடங்குங்கள்

நாட்டில் தொற்றுநோயைத் தொடர்ந்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப / தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படிப்புகளைப் பின்பற்றும் மாணவர்களுக்கு 2020 ஜூலை 6 ஆம் தேதி கல்வி நடவடிக்கைகள் மீண்டும் தொடங்கப்படும்.