info@dtet.gov.lk

+94 112 421 580

2020 වර්ෂයේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භය

2020 වර්ෂයේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භය

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ද  සියලුම සේවකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ආගම්වල ආශිර්වාදය ඇතිව 2020.01.01 දින  දී නිල වශයෙන් රාජකාරී  කටයුතු ආරම්භය කරන ලදී.